Ni bonvenigas vin

Stage  à Pocé-sur Cisse

Nia societo "Esperanto en Cisvalo" agadas ekde 1989 en Ambuazio por la disvolvigo kaj por la uzado de la Internacia Lingvo Esperanto. Registrite sub franca leĝo de 1901, pluraj sindonemaj agemuloj proponas aktivaĵojn ĉefe en la vilaĝo Lusoo, kiu varme gastigas nin.

Post sukcesaj grandskalaj eventoj, nia reputacio preterpasas niajn naciajn landlimojn. Ni ĝuas apartajn ligojn kun la japana grupo de Nagojo.

L'association "Espéranto en Val de Cisse" agit depuis 1989 en Amboisie pour la promotion et l'utilisation de la langue Internationale Espéranto. Régie par la loi de 1901, ses activités sont proposées par une équipe de bénévoles principalement dans le village de Lussault qui nous accueille chaleureusement.

Ayant réalisé avec succès des événements d'envergure, notre réputation dépasse les frontières nationales. Nous sommes particulièrement liés avec le groupe espérantiste de Nagoya au Japon.

Dolorkore,

Ni informas niajn membrojn pri la forpaso de nia anino

Jakoba-Maria KRATZ,

kiu forlasis sian Nederlandon por vivi en profunda Tureno kun nia amiko

Marcelo BOULOISEAU.

Multajn kisojn al gefiloj kaj genepoj!

Cisvalo